The 6 th International Conference on Economic Sciences and Business Administration

Online

November 26, 2021 – November 27, 2021


ICESBA 2021

The 6 th International Conference on Economic Sciences and Business Administration

BIG DATA-DRIVEN SMART URBAN ECONOMY

26-27 November 2021


Conference InformationCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Realități economice și sociale ale României în condițiile unei Europe în schimbare

 

See the CEN_2018.

Conference program

 

Dezvoltarea gândirii economice se află în impas sub presiunea problemelor globale cu care se confruntă omenirea, mare parte dintre acestea având o componentă economică. 
Pe acest fundal, scopul Conferinţei Economice Naţionale este de a oferi o oportunitate mediului academic şi profesioniştilor din domeniul economic de a se întâlni şi de a schimba idei şi expertiză în probleme legate de economie, dezvoltare durabilă, management, contabilitate şi informatică economică, finanţe, bănci, asigurări, marketing şi afaceri economice internaţionale. 
În acest context, conferinţa noastră se doreşte un forum în care profesori, cercetători, specialişti în economie, studenţi şi masteranzi, liberi de orice constrângeri, în dialog cu teoriile şi culturile universale, caută răspunsuri la problemele cu care se confruntă omenirea. 
Este nevoie de o reconstrucţie conceptuală privind regândirea economiei din perspectivă raţională, cea dintre mijloace şi scopuri, în locul celei dintre dorinţe şi credinţe. 
Tema conferinţei invită la o radiografiere de ansamblu a economiei româneşti din ultimul sfert de secol pentru a detecta evoluţia viitoare a acesteia.


COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof. univ. dr. Zenovic GHERASIM, USH 
Prof.univ.dr. Luminița IONESCU, USH 
Conf.univ.dr. Mariana IATAGAN, USH 
Conf.univ.dr. Luise MLADEN, USH, INCSMPS 
Conf.univ.dr. Elena GURGU, USH 
Conf.univ.dr. Raluca ZORZOLIU, USH 
Conf.univ.dr. Lucian ILINCUŢĂ, USH 
Conf.univ.dr. Claudia BAICU, USH 
Lect.univ.dr. Rocsana BUCEA MANEA ŢONIŞ, USH

TERMENE IMPORTANTE (TERMENE LIMITĂ)

  • 15.03.2018: înregistrarea participării la conferinţă pe baza formularului de înscriere care se transmite  prin e-mail
  • 15.04.2018: transmiterea lucrării in extenso
  • 20.04.2018: notificarea acceptării sau respingerii lucrării
  • 30.04.2018: plata taxei de participare şi confirmarea acesteia prin e-mail
  • 16-17.05.2018:desfăşurarea conferinţei în plen şi pe secţiuni la sediul facultăţii.

Lucrările care nu respectă aceste termene nu vor fi incluse în program.

Lurările participanților se vor încărca pe site-ul conferinței: http://cen.spiruharet.ro/cen/, iar corespondența se va purta pe adresa: cen_se@spiruharet.ro.

 

Ghid pentru autori si invitatie 2018